Rekisteriseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste (GDPR)
Päivitetty
20.05.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Triptek Ky (Jäljessä ”Triptek.eu”)
Y-tunnus: 2338193-4
Siltatie 1
41900 Petäjävesi
Suomi-Finland

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Ossi Töysä
Triptek Ky
Sähköposti: asiakaspalvelu@triptek.eu

REKISTERIN NIMI

Triptek.eu verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö tallennetaan rekisteriin, jos hän on rekisteröitynyt Triptek.eu verkkokauppa-asiakkaaksi, ostanut tuotteita osoitteessa triptek.eu, tilannut Triptek.eu:n sähköisen uutiskirjeen, vastannut verkkokyselyyn tai ilmoittautunut Triptek.eu:n tilaisuuksiin ja/tai antanut markkinointiluvan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Triptek.eu verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja tilaushistorian arkistointi. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Triptek.eu verkkokaupan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään myös asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös Triptek.eu matkalaukku, reppu tai matkatavara malliston kehittämiseen, asiakaskunnan profilointiin sekä kiinnostavamman markkinoinnin ja asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröidylle.

Triptek.eu käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita kuten kuljetusyhtiö (Matkahuolto, Posti), verkkosivujemme toiminnasta vastaava palvelinyritys (Nettihotelli Oy, Planeetta internet Oy), maksunvälittäjä (Checkout Finland Oy), tilitoimistomme, tilintarkastajat sekä muut verkkosivujemme toimintaan liittyvät tahot. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Tietoja käsitellään ainoastaan Triptek.eu:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot verkkokauppatilauksista
Tilausten seurantatiedot kuljetusliikkeiltä
Tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

Henkilöltä voidaan kysyä ja tallentaa myös seuraavia vapaaehtoisia tietoja:

Syntymävuosi
Sukupuoli
Asuinpaikkakunta
Tietoa tuotemieltymyksistä
Osallistumishalukkuus tapahtumiin
Tiedot mahdollisista luovutetuista palkinnoista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan tekemät tilaukset verkkokaupassa, asiakkaan ilmoittamat tiedot. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä voidaan tarvittaessa hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

EVÄSTEET

Eväste eli cookie on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä ei voida tunnistaa. Triptek Ky käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (Esim. mahdollistamaan sen että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietoja uudelleen joka kerta). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkän evästään avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkokaupan käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi sekä turvallisuuden parantamiseksi ja käytön seurantaan. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksissa.

TIETOJEN LUOVUTUS

Triptek Ky (Triptek.eu verkkokauppa) voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Triptek Ky:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille asiakastilausten toimittamista varten tai Triptek.eu:n asiakasprofilointia varten. Triptek Ky:n yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Triptek Ky voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Triptek Ky säilyttävät asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan, max 10 v. Tiedot jotka ovat Triptek Ky:n toiminnan ja käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joille ei ole laillista perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla (SSL suojaus). Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUS-, KORJAUS-, POISTO- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa ja se tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Triptek Ky
Mustasaarentie 8
42700 Keuruu

Asiakas voi henkilötietolain 29§:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena asiakaspalvelussa.

Triptek Ky vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti, lähtökohtaisesti asiakastiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli osoitetiedoissa on ristiriitoja, pyritään henkilöllisyys varmentamaan muilla keinoilla.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.
Asiakkaalla on oikeus pyytää tietonsa poistettavaksi niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka viranomaisvalvonnan osalta on säilytysvelvollisuuden piirissä (esim. verotustiedot lahjoituksista tai palkinnoista).

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Triptek.eu:n verkkokaupan asiakaspalveluun kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@triptek.eu

Päävalikko